Nyugati Hírlevél

236. szám
2019. február 1.


EÖRSI ISTVÁN
MA HÚSZ ÉVE

      Ma húsz éve egy kübliszagú zárka
      júniusi iszonyatába
      betört a gyászhír. A halottak
      lila nyelvvel rácsunkon lógtak.
      „Pár bolsival kevesebb” – szólt egyik társam
      megmérgezve a kétségbeesést is.
      Halkul szégyenszemre a gyász.
      Halhatatlan az árulás.
      Azóta másképpen élek.
      Kinőtt belőlem is a gyom.
      Gyilkosok között fütyörészek
      s tudom hogy tudják hogy tudom.
      (Ma húsz éve, 1978)

© Nyugati Hírlevél - 2019