Nyugati Hírlevél

237. szám
2019. március 1.


CSERBA JÚLIA KÖNYVEI
MAGYAR MŰVÉSZEKRŐL FRANCIAORSZÁGBAN

      FOTOGRÁFUSOK
      agyar származású fotográfusok Franciaországban az 1920-as évektől napjainkig
      A Párizsban élő Cserba Júliának korábbi műve Magyar művészek Franciaországban hozta az ötletet, hogy a magyar fotográfusokkal is foglalkozzon.
      A könyv áttekintést ad az elmúlt évszázadban, az 1920-as évek kezdetétől Franciaországba települt magyar fotográfusok munkásságáról. A hiánypótló vállalkozás a jelentősebb szakmai életművel rendelkező franciaországi emigráns fotósok lehető legteljesebb listáját kívánja az érdeklők elé tárni. Többéves kutatási eredményekre támaszkodva, a néhány, Magyarországon jól ismert néven (André Kertész, Brassai, Robert Capa) túlmenően számos olyan figyelemre méltó magyar származású fotográfus pályáját mutatja be, akikről Magyarországon csak nagyon kevés adat áll rendelkezésre, még szakmai körökben is csak kevéssé ismertek, miközben közülük sokan Franciaországban, de azon túl is nevet szereztek maguknak.
      A könyv nyolcvanöt fotográfusról tesz említést, és közülük több mint ötvennek külön fejezetet szentel. Ezek a leírások, a felkutatott személyes dokumentumoknak, visszaemlékezéseknek és korabeli újságcikkeknek köszönhetően, a lexikonszerű bemutatásnál bővebben tárgyalják az egyes alkotók életútját és szakmai karrierjét. A szövegeket gazdag fotóanyag kíséri, emellett tartalmazza a fotográfusok fontosabb publikációit és a bibliográfiai forrásokat is.
      ISBN: 9789631365429
      Corvina Kiadó 2019
      
      
      KÉPZŐMŰVÉSZEK
      
      Magyar képzőművészek Franciaországban - 1903-2005
      Cserba Júlia korábbi könyve 2006-ban jelent meg.
      Franciaország, és különösen Párizs jelentősége és szerepe a 20. századi modern képzőművészet történetében közismert. Ennek a szellemi pezsgésnek aktív részesei, szereplői voltak a Magyarországról kivándorolt képzőművészek. A szerző hosszú évek kutatómunkájával állította össze a magyar származású festők és szobrászok életrajzát - a kötet különlegessége, hogy a nemzetközi hírű Bálint Endre, Czóbel Béla, Farkas István, Nicolas Schöffer, Tihanyi Lajos vagy Victor Vasarely mellett azokat az itthon kevéssé ismert művészeket is bemutatja, akik a francia művészeti életben jelentős szerepet játszottak vagy játszanak.
      Kiadta a Vince Kiadó 2006-ban
https://moly.hu/konyvek/cserba-julia-magyar-szarmazasu-fotografusok-franciaorszagban-az-1920-as-evektol-napjainkig

© Nyugati Hírlevél - 2019