Nyugati Hírlevél

237. szám
2019. március 1.


KÁVÁSSY JÁNOS ELŐD SODRÁSBAN
Kávássy János Előd: Sodrásban: a Magyar Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolatai a hidegháború végjátékában

      Doktori disszertációjának könyvvé szerkesztett változatában Kávássy János Előd a nyolcvanas évek magyar-amerikai diplomáciai kapcsolataival foglalkozik, mindezt a szuperhatalmi szembenállás végjátékának erőterében elhelyezve. A szerző elsősorban a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának korábban titkos külügyi anyagaira, valamint a hidegháború kulcsszereplőinek - magyarul részben kiadatlan - visszaemlékezéseire támaszkodik. 1962-től kezdődően felvázolja az előzményeket, részletesen kitérve a Szent Korona 1978-as hazahozatalára, majd bemutatja az amerikai hidegháborús gondolkodás megváltozását, s a ­80-ban megválasztott Ronald Reagan szerepét az amerikai külpolitika alakításában. Felvázolja az új hidegháborús paradigmát, s annak legfontosabb dokumentumát, az 1983 elején véglegesedett NSDD 75-öt, vagyis nemzetbiztonsági döntéshozatali direktívát. Bemutatja továbbá azt a gazdasági kényszerhelyzetet, amely a Kádári Magyarországot is külpolitikai irányváltásra ösztönözte, majd nagyjából kronológiai rendben haladva, évről évre ismerteti a főbb diplomáciai történéseket. Szót ejt egyebek mellett Richard Nixon volt elnök 1982-es budapesti látogatásáról, Bush alelnök 1983. szeptemberi bécsi beszédéről, az 1984-ben jelentősen megszaporodott diplomáciai találkozókról, a gorbacsovi kurzus térnyeréséről, Szűrös Mátyás 1987. márciusi amerikai útjáról vagy az immár elnök George Bush 1989 nyári, történelmi jelentőségű kelet-európai útjáról. A szerző rendszeresen kitér az amerikai magyarok helyzetére, és bár vázlatosan, de az amerikai külügy más térségbeli országokkal folytatott diplomáciai kapcsolatait is felvázolja. A hiánypótló kötetet jegyzetek és bibliográfia zárja.
      
      Kávássy János Előd történész, angol szakos bölcsész, Kávássy Sándor történész, volt országgyűlési képviselő fia. Pályafutását operatőrként kezdte, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett angol szakos bölcsész és történelem szakos tanári diplomát 2005-ben. Ugyanitt doktorált 2013-ban. Azóta a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum kutatója, 2018-tól egyben a Harsányi János Tudásközpont munkatársa. Kutatási területe a magyar-amerikai kapcsolatok diplomáciatörténete, illetve a kapcsolódó globális, meghatározóan hidegháborús időszak politikatörténete.
      Simon János történész saját kiadójánál jelent meg a kötet.
      
      http://cepsr.eu/cepoliti-konyvek/
      http://mikeskalapitvany.hu/index.php/cepsr/a-cepoliti-kiado-konyvei/

© Nyugati Hírlevél - 2019