Nyugati Hírlevél

245. szám
2019. december 31.


MEVE ELŐADÁSOK
Magyar Emlékekért a Világban Egyesület

      JANUÁR
      7. (kedd) 18.00 100 éve történt - A trianoni békediktátum emlékezete (1.) Trianon hatása a magyar folyam és tengerhajózásra. Legérdekesebb hajózási emlékeink. Előadó: Dr. Schláth János az „Eltékozolt örökség…”
      c. kötet írója. Ritka filmrészletek, felvételek és írás-részletek a szerző és a diákok felolvasásával.
      
      21. (kedd) 18.00 A trianoni békediktátum emlékezete (2.) Kalotaszentkirálytól - a Grand Trianon palotáig. „Negyedszázada gyalog vittük Erdélyt Európába” c. kötet szerzője Okos Márton -vetített képes-előadása, a szerző és a tagság felvételeivel, diákok közreműködésével és különleges emlékhely-képekkel.
      Helyszín: Bethlen Gábor terem
      1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32
      www.magyaremlekekert.hu

© Nyugati Hírlevél - 2019