Nyugati Hírlevél

250. szám
2020. június 1.


ELHUNYT OROSZLÁN ISTVÁN

      Oroszlán István (Nagytilaj 1927 július 8.- Bethesda 2020 május 9. )1950-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát. 1956-ig a Magyar Tudományos Akadémia tihanyi és soproni kutatóintézeteiben dolgozott, ahol mikrobiológiai kutatásokat végzett. 1956-ban az Egyesült Államokba távozott. A washingtoni Georgetown Egyetemen szerzett farmakológiai PhD fokozatot 1960-ban. 1961-63 között posztdoktorként dolgozott Bethesdában a Nemzeti Rákkutató Intézetben (NCI), 1963-66 között Philadelphiában az Albert Einstein Orvostudományi Központban, majd 1966-68 között a Washingtoni Orvostudományi Egyetemen kutatott a tumor virológia területén. 1968-tól 1976-ig a Flow Laboratórium immunkémiai szekcióját vezette. 1976-ban visszatért a Nemzeti Rákkutató Intézetbe, 1983-tól 1995-ig a frederick-i Molekuláris Virológiai és Karcinogenezis Laboratórium igazgatója volt. 1995-től Scientist Emeritus, 1999-től részt vett a HIV Gyógyszer Rezisztencia Programban (amely 2015-ben a HIV Dinamika és Reprodukciós Program nevet kapta). Kiemelkedő tudományos eredményei közé tartozik a fehérjék egyfajta zsírsavmódosításának (mirisztoilálásának) felfedezése. Az elsők között fejlesztette ki és vezette be a fehérjeanalízis, fehérjeszekvencia meghatározás mikromódszereit, és alkalmazta azokat a retrovírus biokémiában. Az elsők között ismerte fel a virális poliprotein szintézis jellegzetes mechanizmusait, a stop kód szupressziót és a leolvasási keret eltolódást, valamint elsőként azonosította a virális poliprotein hasításáért felelős aszpartil proteázt, elsőként határozta meg a HIV proteáz elsődleges szekvenciáját is.
      Több mint 280 tanulmányt publikált, az Institute for Scientific Information 2002-ben a mikrobiológia egyik legtöbbször idézett kutatójának nevezte.
      A Magyar Tudományos Akadémia Külső tagja (1995-től)
      A Debreceni Orvostudományi Egyetem (ma Debreceni Egyetem) díszdoktora. (1993)
      Kaposi Mór alapítvány díja (2000)
Tőzsér József

© Nyugati Hírlevél - 2020