Nyugati Hírlevél

254. szám
2020. október 2.


LUDÁNYI ANDRÁS ELŐADÁSA
CLEVELANDI MAGYAR MUZEUM ZOOM ONLINE ELŐADÁSSOROZAT Trianon II

      2020. október 10-én du. 2 órakor.
      
      Az előadó részleteket közöl magáról a békeszerződésről; összefoglalja a Trianont követő demográfiai, kulturális, gazdasági és politikai veszteségeket és következményeit összehasonlítva a száz év óta eltelt különböző korszakokban, -a két háború közötti nacionalista, majd a sztálini és a poszt-sztálinista időszakban, valamint a 1989–91 rendszerváltástól a jelenlegi időkig. Előadásnak nem a múlt siratása a célja, hanem hogy átgondolja az egész régió érdekeit és jövőjét.
      Szeptember 30-án az Amerikai Magyar Szövetség tartott Trianonról egy napi online konferenciát:
      https://www.eventbrite.com/o/the-american-hungarian-federation-30179439564
      
      
      Ludányi András, PhD., politológus – 1940, Szikszó
      Tanulmányait az Egyesült Államokban végezte: Elmhurst College (1963), Louisiana State University (1965), PhD fokozatát 1971-ben szerezte a Louisiana State University-n. 1968-tól az Ohio Northern University tanára. 2008-ban professor emeritus státuszban vonult nyugdíjba az Ohio Northern University Politológia és Történelemtudomány Tanszékének oktatójaként. Oktatási feladatait a nemzetközi kapcsolatok és a komparatív politika szakterületeken végezte. Három könyvet szerkesztett és több mint nyolcvan tanulmányt jelentetett meg, elsősorban az erdélyi és a vajdasági magyarság helyzetéről. A magyar diaszpóra életével foglalkozó ITT-OTT folyóirat és 2004-től az ITT-OTT évkönyvek társszerkesztője. Magyarországra 2009-ben települt haza.
      A Nemzetpolitikai Kutatóintézetben elsősorban a diaszpóra kérdésével foglalkozik, részt vesz az intézet oktatási munkájában. Az angol nyelvű szövegek lektorálása tartozik a feladatai közé.
      https://bgazrt.hu/nemzetpolitikai-kutatointezet/munkatarsak/
      
      Honlap: https://clevelandhungarianmuseum.org
      
      Zoom RSVP:
      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcCB9osDGrYJLDOE1msMirKTTRtwPEaSiLzPSfNE1PIp6pEg/viewform
      
      A Clevelandi Múzeum látogatható kedd és péntek között 11 és 3 óra között.
      Időpont kérés E-posta: museum@clevelandhungarianmuseum.org vagy telefon ? 216-523-3900.
      Honlap: clevelandhungarianmuseum.org
      
      
      1301 East 9th Street
      Cleveland, OH 44114

© Nyugati Hírlevél - 2020