Nyugati Hírlevél

254. szám
2020. október 2.


UTCÁT NEVEZTEK EL KRAUSZ MOSHE MIKLÓSRÓL
JERUZSÁLEM

      Barkat, Jeruzsálem főpolgármestere és Eliezer Shkedi egykori vezérőrnagy részvételével névadó ünnepséget tartottak a fővárosban. Utcát neveztek el Krausz Moshe Miklósról, a holokauszt idején a budapesti Üvegházban működő Palesztina Hivatal végrehajtó titkáráról, akinek tevékenysége nyomán többezer magyar zsidó életét sikerült megmenteni. Krausz aktív szerepet vállalt a magyar alija megszervezésében is. Az őt méltató Eliezer Shkedi holokauszt túlélők leszármazottja, édesapja egyike Krausz Miklós megmentettjeinek.
      Krausz a II. világháború idején jó kapcsolatokat épített ki a magyar hatóságokkal, elsősorban a KEOKH illetékeseivel és a budapesti brit konzulátus tisztviselőivel. A brit diplomaták távozása után a brit érdekek védelmével megbízott svájci követséggel alakított ki kapcsolatot. Együttműködött a világháború idején Magyarországra menekült lengyel és szlovák cionista ellenállókkal is. Magyarország német megszállása után a svájci követség munkatársa lett; a magyar hatóságok mentesítették a sárga csillag viselése alól.
      Komoly szerepe van az ún. Auschwitz-jegyzőkönyvek Svájcba juttatásának megszervezésében, amivel döntően hozzájárult a nemzetközi közvélemény mozgósításához. A jegyzőkönyv napvilágra kerülését követő nemzetközi visszhang hatására a magyar kormány engedélyezte 7800 zsidó palesztinai kivándorlását. Krausz Miklós és Carl Lutz úgy értelmezték az engedélyt, hogy kb. 7000 család tagjait vehetik fel a kiutazók névjegyzékére. A regisztrálást a Vadász utca 29-ben, az ún. „Üvegház”-ban berendezett irodában végezték július 24-től. Itt állították fel a Svájci Követség Idegen Érdekek Képviselete Kivándorlási Osztályát. Az „Üvegház” a haluc cionista ellenállók egyik legfontosabb központja volt, sok ezer védlevelet, útlevelet hamisítottak itt, innen szervezték 1944 folyamán a zsidók kiszöktetését Magyarországról.
      
      https://www.szombat.org/hirek-lapszemle/utcat-neveztek-el-jeruzsalemben-egy-magyar-zsidomentorol

© Nyugati Hírlevél - 2020