Nyugati Hírlevél

254. szám
2020. október 2.


FALUDY
CSISZÁR GÁBOR

      Faludy György úgy vált a magyar költészettörténet legendás alakjává, hogy kevés átfogó tanulmány íródott műveiről, életével kapcsolatos tudásunkat pedig leginkább a szerző önéletrajzi könyvei alakították. Csiszár Gábor monográfiája új alapokra helyezi a Faludy-kutatást: az élettörténet mítoszait korabeli dokumentumokkal, levelekkel szembesíti, a művek értelmezésébe pedig korábban kiaknázatlan összefüggések bevonásával hoz fordulatot.
      A korai Faludy-publikációk között fontos szerepe van azoknak a Villon-átköltéseknek, amelyeket a Korunkban közölt. Csiszár Gábor könyvének kolozsvári megjelenésével Faludy György egy olyan városba tér vissza, ahol szívesen járt-kelt és otthonosan érezte magát.
      
      
      https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/faludy-gyorgy-1

© Nyugati Hírlevél - 2020