Nyugati Hírlevél

254. szám
2020. október 2.


ROBERT WATERHOUSE
Their Safe Haven: Hungarian artists in Britain from the 1930s

      Waterhouse az 1930-as években Magyarországról elmenekült 14 Angliába emigrált magyar művész életét, munkásságát dolgozza fel ebben a könyvben.
      
      Bató József festő,
      Biller Klára gyermekkönyv illusztrátor,
      Bíró István Bálint (Val Bíró) Illusztrátor, író,
      Buday György grafikus, fametsző, könyvművész,
      Goth Imre festő,
      Hofbauer Imre illusztrátor, https://www.imre-hofbauer.com/
      Lambda Péter szobrász, (Lévy Vilmos) https://www.szombat.org/politika/4210-peter-lambda-az-elfelejtett-szobraszmuvesz
      Márkus Lili keramikus,
      Márton-Mayer György festő,
      Ripszám Henrik festő-szobrász és kiváló tájfutó {lásd http://lazarus.elte.hu/tajfutas/magyar/szakkonyv/ripszam2.pdf},
      Simon János György festő,
      Szegedi-Szűts István festő,
      Vincze Pál (Paul Vincze) érem készítő szobrász és
      Zsótér Ákos festő szerepel a brit-magyar képzőművészek között.
      
      Kiadta a Baquis Press, Manchester (ISBN 978-0-9556025-4-2) 2018-ban.
      
      
      https://theirsafehaven.com
      
      A 14 magyar menekült képzőművész közül az ötvenes években csak egy nem kapta meg a brit állampolgárságot, talán a legnagyobb magyar és a leghívebb brit Buday György, aki 1937-től a BBC náci propaganda elleni osztályán dolgozott. 1941-ben készült el híres Britannia 1940-41 című fametszete, mely Anglia fasizmus elleni küzdelmének egyik jelképe lett. Ezért megkapta a Királyi fametsző rangot.
      Több évi távollét után 1947-ben hazalátogat Magyarországra, előadásokat tart, közben megbízzák a Londoni Magyar Intézet létrehozásával.
      A Rákosi kormány 1949-ben kémkedés és hazaárulás vádjával koncepciós pert készített elő Buday György ellen. Barátai tanácsára azonnal visszautazott Londonba - ezután már sohasem tért haza. Magyarországon másodszor is megfosztották állampolgárságától. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek hatására lelkileg-idegileg összeomlott és szanatóriumba vonult, ahol műtermet rendeztek be számára.
      
      MI5 az angol titkosszolgálat kommunista szimpatizánsnak tartotta, így nem kaphatta meg a brit állampolgárságot.
      Buday György szomorú történetét szintén Robert Waterhouse dolgozta fel.
      https://theirsafehaven.com/george-buday/

© Nyugati Hírlevél - 2020