Nyugati Hírlevél

255. szám
2020. november 1.


TOMKA BÉLA
Austerities and Aspirations: A Comparative History of Growth, Consumption, and Quality of Life in East Central Europe since 1945

      Ez a monográfia Magyarország és Lengyelország és Csehszlovákia illetve annak utódállamai gazdasági teljesítményét és életszínvonalát elemzi 1945 után. A könyv újszerűsége tág összehasonlító perspektívájában rejlik, Kelet-Közép-Európát tágabb európai keretbe helyezi, az európai regionális különbségekre és közös vonásokra helyezi a hangsúlyt. A szerző a hagyományos növekedési paradigmán túllépve szisztematikusan tanulmányozza a fogyasztás, a szabadidő és az életminőség történelmi mintázatát E "hármas megközelítés" alkalmazásával interdiszciplináris kutatásokat folytat a történelem, a közgazdaságtan, a szociológia és a demográfia alapján.
      
      Tomka összehasonlító elemzése eredményeként Kelet-Közép-Európa kommunista és posztkommunista ill. a szocialista fogyasztói kultúráról és annak 1990 utáni átalakulásáról, a gazdasági növekedés dinamikájáról való vita egyik alaptanulmányát írta meg.
      
      
      
      Tomka Béla, az SZTE Legújabb kori Egyetemes Történeti Tanszék egyetemi tanára, az Európa társadalomtörténete a 20. században című könyv szerzője:
      
      
      https://www.delmagyar.hu/helyi-ertek/szegedi-tudomanyegyetem/merlegre-tette-a-xx-szazadot-2461705/
      
      A könyvet a Bloomington Egyetem IU graduate, Jason Vincz fordította angolra.
      Info: Amazon.com

© Nyugati Hírlevél - 2020