Nyugati Hírlevél

255. szám
2020. november 1.


EÖRSI LÁSZLÓ
KÜLPESTI SRÁCOK

      1956 - tanulmánykötet az ­56-os fegyveres ellenállás történetéről
      
      E tanulmánykötet a főváros északi és keleti körzetei 1956-os fegyveres ellenállásának történetét tárgyalja. A külvárosi forradalom sajátossága, hogy a helyi mikrostruktúrának sokkal nagyobb jelentősége volt, mint a Budapest belső̋ körzeteiben; a peremvárosi régiókban mindenütt a társadalom gyors önszerveződése következett be október 23-a után.
      Az alapvető̋ célkitűzéseik mindenütt ugyanazok voltak a külső̋ körzetekben is. Legfontosabbak: az ország függetlenségének a visszaszerzése és a demokrácia megteremtése.
      Angyalföldön a hatalom csak a novemberi intervenciós csapatok támadásakor omlott össze, amikor a kerület északi részén intenzív ellenállás bontakozott ki.
      Az Újpesti Nemzeti Bizottság nemcsak a közigazgatást irányította, hanem – rendkívüli módon – a közbiztonságot, sőt a szabadságharc szervezését és vezetését is.
      Pestszentlőrincen szinte teljes konszenzus jött létre a régi rendfenntartó erők és a spontán módon összeállt felkelők között – természetesen csak november 4-éig.
      Kispesten a közbiztonság ellenőrzését a katonai és nemzetőrségi-rendőrségi erők együtt gyakorolták.
      A szabadságharcot viszont a civil erők folytatták.
      A tanulmánykötetet a Wesley János Lelkészképző Főiskola adta ki 2020.
      
      Interjú Eörsi László történésszel:
      
      https://www.youtube.com/watch?v=RT7nN8EQJr8

© Nyugati Hírlevél - 2020