Nyugati Hírlevél

260. szám
2021. április 1.


JÓZSEF ATTILA
LEVEGŐT!

      Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott
      hazafelé menet?
      A gyepre éppen langy sötétség szállott,
      mint bársony-permeteg
      és lábom alatt álmatlan forogtak,
      ütött gyermekként csendesen morogtak
      a sovány levelek.
      Fürkészve, körben guggoltak a bokrok
      a város peremén.
      Az őszi szél köztük vigyázva botlott.
      A hűvös televény
      a lámpák felé lesett gyanakvóan;
      vadkácsa riadt hápogva a tóban,
      amerre mentem én.
      Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti,
      e táj oly elhagyott.
      S ím váratlan előbukkant egy férfi,
      de tovább baktatott.
      Utána néztem. Kifoszthatna engem,
      hisz védekezni nincsen semmi kedvem,
      mig nyomorult vagyok.
      Számon tarthatják, mit telefonoztam
      s mikor, miért, kinek.
      Aktákba írják, miről álmodoztam
      s azt is, ki érti meg.
      És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
      előkotorni azt a kartotékot,
      mely jogom sérti meg.
      És az országban a törékeny falvak
      - anyám ott született -
      az eleven jog fájáról lehulltak,
      mint itt e levelek
      s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse,
      mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse
      s elporlik, szétpereg.
      Óh, én nem igy képzeltem el a rendet.
      Lelkem nem ily honos.
      Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,
      aki alattomos.
      Sem népet, amely retteg, hogyha választ,
      szemét lesütve fontol sanda választ
      és vidul, ha toroz.
      Én nem ilyennek képzeltem a rendet.
      Pedig hát engemet
      sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek,
      mint apró gyermeket,
      ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.
      Én tudtam - messze anyám, rokonom van,
      ezek idegenek.
      Felnőttem már. Szaporodik fogamban
      az idegen anyag,
      mint szívemben a halál. De jogom van
      és lélek vagy agyag
      még nem vagyok s nem oly becses az irhám,
      hogy érett fővel szótlanul kibírnám,
      ha nem vagyok szabad!
      Az én vezérem bensőmből vezérel!
      Emberek, nem vadak -
      elmék vagyunk! Szívünk, mig vágyat érlel,
      nem kartoték-adat.
      Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
      jó szóval oktasd, játszani is engedd
      szép, komoly fiadat!
      1935.
      Április 11. József Attila születésnapjára (1905), mely egyben a költészet napja
      Márai Sándor születésnapja 1900. április 11.
      Egy Márai idézet: https://tinyurl.com/rxd4jy9w
      és film Márairól: https://www.youtube.com/watch?v=Q8wKeYnxqVs

© Nyugati Hírlevél - 2021