Nyugati Hírlevél

8. szám
2023. augusztus 16.


RÉGIÓ ELNÖKI KÖRLEVÉL

      A PARLAMENTI MEGHALLGATÁS
      Hosszas igyekezetünk eredményeként december 8-án a Magyar Parlament két bizottsága meghallgatta a nyugati magyarok érdekében tett nyilatkozatunkat, kéréseinket. Ezen ügyünket hárman: Hámos Lászlóval és Klement Kornéllal együtt tolmácsoltuk. Mondanivalónk két legfontosabb eleme volt: a nyugati magyarok szerepére és értekére felhívni az anyaország figyelmét, valamint elérni azt, hogy amint a Kormány az Állandó Magyar Értekezleten (MÁÉRT) keresztül lehetőséget biztosított a nyugati magyarokkal való szerves és rendszeres kapcsolatra, ugyanígy igényeljük egy hasonló kapcsolat kialakítását a Parlamenttel. Ennek szintén rendszeresnek, intézményesnek és áttétel nélkülinek kell lenni.
      
      Az Emberi jogi, Kissebségi és Vallásügyi Bizottság Kósáné dr. Kovács Magda elnöklete alatt hármunkat hosszú napirendjük első pontjaként nagy megértéssel fogadott. A képviselők kérdéseiből és hozzászólásaiból világossá vált, hogy megértették üzenetünket és dr. Csapody Miklós bizottsági alelnököt bíztak meg egy annak megfelelő határozat szövegezésével.
      
      A Külügyi Bizottságban, amelynek Szent-Iványi István az elnöke, az a meglepetés ért bennünket, hogy beszámolónk a határon túli magyarok ügyeinek általános megvitatása egyik része lett, nem önálló téma, mint az előző bizottságban. Itt Németh Zsolt beszámolt a kormány ez irányú munkájáról, majd Szabó Tibor a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) működéséről, az Illyés Közalapítvány pénzügyekkel foglalkozó előterjesztése után a Magyarok Világszövetsége és ebben a mi szerepünk következett, a több mint öt órát igénybevevő ülésen. Ez egyrészt azt eredményezte, hogy a képviselők közül soknak el kellett mennie a párhuzamosan folyó plenáris ülésre, másrészt több képviselő számára nem volt egészen világos, hogy itt nem csupán az MVSZ-en keresztül való kapcsolattartásról van szó. Végül mégis sikerült mondanivalónknak érvényt szerezni és itt is a bizottság egyik alelnöke, Surján László vállalta, hogy kérésünknek megfelelő határozatot nyújt be a bizottsághoz elfogadásra.
      
      Egyébként mindkét bizottságban megemlítettem, hogy a Magyar Korona hozzáférhetősége minden magyar ember számára, beleértve a hazalátogató nyugatiakat is, elsőrendű szempont kell legyen a koronázási ékszerek új elhelyezését illetően. Ezeket előreláthatóan január elsején viszik a Nemzeti Múzeumból a Parlament épületébe.

© Nyugati Hírlevél - 2023