Nyugati Hírlevél

8. szám
2023. augusztus 16.


DR. PUNGUR JÓZSEF MUNKÁSSÁGÁNAK ELISMERÉSE

      Dr. Pungur József lelkész professzornak az MVSZ Kanadai Országos Tanácsa Nyugat-kanadai alelnökének Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjét adományozta a magyar nyelv és kultúra értékeinek megőrzése és fejlesztése terén végzett tevékenysége elismeréseként

© Nyugati Hírlevél - 2023