Nyugati Hírlevél

8. szám
2023. augusztus 16.


SZILASSY SÁNDOR

      BARNAGTÓL MIAMIIG
      SZILASSY SÁNDOR történész tizenötödik könyve az Új Horizont és az OOK Press kiadásában. A könyv egy színes és gazdag élet regénye, önéletrajz, de egyben korrajz is, amely vallatja a múltat és feltárja az elmúlt évtizedek sok végzetes történelmi eseményének politikai és társadalmi összefüggéseit. Egy magyar kisfiú elindul Magyarbarnagról a pápai Református Kollégiumon keresztül a debreceni Tudományegyetem jogászdoktori címét kapja meg, a dátum 1944 március vége, a végzetes történelmi fordulópont.
      Megrendelhető a szerző címén: 133 Pompano Beach Blvd. Unit 103, Pompano Beach, FL 33062
      Ára postaköltséggel együtt $10.

© Nyugati Hírlevél - 2023