független elektronikus újság

archívum

Szerkesztő: Bika Julianna
E-mail: bikajuli@comcast.net

69. szám
2004. október 3.


Obitus

BÖSZÖRMÉNYI GÉZA
Sztáray Zoltánnak a rendező sírjánál felolvasott levele

      Szeptember első napjaiban vettek végső búcsút tisztelői, barátai, pályatársai, családtagjai a 81. életévében elhunyt Böszörményi Géza forgatókönyvírótól, filmrendezőtől, Kossuth- és Balázs Béla-díjas, érdemes művésztől, a Magyar Mozgókép Mesterétől, akinek Gyarmathy Líviával közösen készített játék- és dokumentumfilmjei - köztük a recski kényszermunkatáborról szóló munkája - a magyar filmművészet alapművei közé tartoznak.
      
      Az Amerikában élő író-szociológus Sztáray Zoltánnak a rendező sírjánál felolvasott levele:
      
      Kedves Géza!
      A világ végéről jöttem el hozzád. Nem búcsúzni, hanem köszönteni, amikor egy új, jobb világba költözöl. Ahol nem kell követ törnöd, ahol nem kell éhezned, fáznod, ahol nem kell szótlanul elviselned az értelmetlenségből, a tudatosan táplált gyűlöletből fakadó ütlegeket.
      Ismétlem, nem búcsúzni jöttem. Azért jöttem el hozzád, hogy az embereknek elmondjam, ki voltál. Ki voltál nekünk, a recski rabszolgamunkára fogott sorstársaidnak, ki voltál a családodnak.
      Földiek voltunk, de csak a kistarcsai internálótáborban ismertük meg egymást, azután, hogy engem elhurcolásom után fél esztendővel az ablak nélküli, betonpadlós zárkából közétek eresztettek. Egyike voltál ama társainknak, akik rongyos matracot szereztek nekem, akik enni adtak, akik az annyi ideig éhezett emberi hangon szóltak hozzám.
      Azután nemsokára együtt törtük az andezitkövet a recski kényszermunkatáborban. Esőben, hóesésben, csontfagyasztó hidegben. A kőtörő kalapács nyele lenyúzta tenyerünkről a bőrt, hajcsáraink kiabáltak, ha csak egy pillanatra is pihenni szerettünk volna. De nem adtuk meg magunkat. Te bihari származású lévén, Arany János Toldiját idézted, én, a Szilágyság szülötte, Ady Endre verseit mondtam.
      Gondolatban leomlott előttünk a többszörös szögesdrót kerítés, eltűntek az őrtornyok, szabadon jártuk a nagyvilágot. Azután énekeltünk is. Lévén mindketten reformátusok - emlékezve a debreceni nagytemplomra -: "Sion, ne félj a gonosztól, baj nem ér, míg benne bízol. Azt bünteti, kit szeret, másként ő nem is tehet."
      Ha elakadt a hangom, te biztattál, kezdjük újra. Így született meg a barátságunk, hogy egy életre szóljon. Meg azutánra is.
      Emlékszel-e arra a karácsony estére, amikor nem kaptunk vacsorát, mert az őrök egy része kimenőt kapott? Helyette - amikor ezt valaki közülünk szóvá tette - a szolgálatban maradt ávósok végigvertek bennünket.
      Emlékszel-e a földbe vájt bunkerre, ahova három napig azért zártak bennünket, mert a gerendafaragásnál holmi, semmi hasznú gallyakból tüzet raktunk, hogy a hidegben megmerevedett kezünkből ne hulljon ki a szekerce? Emlékszel-e, hogy éjszaka kiparancsoltak bennünket a bokáig sáros bunkerből az őreink, hogy végigpofozzanak és ne unatkozzanak?
      Azután bizonyára emlékszel arra is, hogy a recski pokol egyfajta tisztítótűz is volt? Ahol - ha nem is mindenkiről - lehullott a külső világban rárakódott máz, a fontoskodás, kérkedés, büszkeség, a kivagyiság? Ahol az egykori testőr ezredes semmivel sem érezte magát különbnek az egyszerű napszámosnál? Ez volt a jutalmunk a szenvedéseinkért.
      Mondogattuk: Recsken senki sem lehetett szép, senki sem lehetett okos. Recsken nem volt hamis mosoly, nem volt szánalmat keltő sírás. Recsken önmagunkat adtuk. Útravaló volt ez a pokolból való szabadulásunk utáni maradék életünkre.
      Kedves Géza! Megismétlem, nem búcsúzni jöttem tőled, hiszen nekem nem mentél el, velem maradsz a maradék földi életemben, és együtt leszünk az elkövetkezőben, amikor embertelen földi őrök helyett angyalok vigyáznak majd ránk.
      Zoli, a világ végéről
Sztáray Zoltán
cikk küldése | nyomtatási verzió

REMÉNYIK SÁNDOR
NAGY A PIKTOR

      Október, a piktorok Piktora
      Már teljes lendülettel festeget.
      Ecsetjét arany-tengerekbe mártva
      Húzza hervadó világok felett.
      
      Nézzétek, milyen biztos mozdulat!
      Milyen könnyed és mily könyörtelen:
      Szépséget s halált egyben osztogat.
      
      A bágyadt lombra ahogy rálehel,
      Irtóztató és hízelgő a hangja:
      Meghalsz, - de utoljára szép leszel.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Franciaország

PÁRIZS

      Október 16-án és 17-én a Fiatal Magyar Iparművészek Stúdiója állítja ki tagjainak munkáit az Odeon Iparművészeti Vásáron, a Párizs VI. kerületében található Marché Saint Germain árkádjainál.
http://www.magyarintezet.hu/parizs/
cikk küldése | nyomtatási verzió

Görögország

ATHÉN
KÜLHONI MAGYAR SPORTCSILLAGOK AZ ATHÉNI OLIMPIÁN

      A kanadai színekben versenyző, Athénben olimpiai aranyat nyert kajakozó, Adam van Koeverden édesanyja Bokrossy Beáta 1956-os magyar emigráns. Édesapja kanadai holland. Az olimpiai bajnok egy kicsit tud magyarul.
      A japán színekben versenyző és kalapácsvetésben ezüstérmet nyerő Murofusi Kodzsi édesanyja erdélyi származású magyar asszony.
      Rosu Monica személyében moldvai csángó, pontosabban pusztinai csángómagyar olimpiai bajnokot tisztelhetünk. A román névvel szereplő, kétszeres tornász olimpiai bajnok szülei mindketten pusztinaiak. A Bákóba költözött szülők: Fekete /Rosu/ Mátyás és László Geta alig négy éves korában tornára adták Monicát, aki kislányként elkerült a román női tornasport dévai központjába. Monica a román női tornászcsapattal és egyéniben, az ugrásban lett olimpiai bajnok.
      Az ausztrál Balogh Suzanne a lövészet női trap számában nyert aranyérmet.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Kanada

HAMILTON
PÁLYÁZATI FELHIVÁS

      A kanadai Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség (HMK) pályázatot hirdet: Magyarország szerepe a Szovjetunió felbomlásában c. könyv megírására.
      1956-os forradalom csupán mint iskolai tananyag jelenik meg a mostani politikusok, történészek, politológusok emlékezetében, s nem tudnak a forradalom és szabadságharc világtörténelmi jelentőségéről. Erről a témáról szeretnénk egy olyan könyvet adni a kezükbe, amely több generáción keresztül ébren tarthatja az áldozatunk nagyságát és jelentőségét a világ tudatában.
      Ajánlott fejezetek:
      Az 1956-os forradalom, a forradalom hatása a Szovjetunióra, az "euro-kommunizmusra”, a nagyhatalmak stratégiájára.
      A forradalom a világsajtóban, s a forradalom leverésének nemzetközi következményei, a lazítási kísérletek.
      A könyv terjedelme kb. 150-200- oldal.
      Pályázati határidő 2004. december 31.
      Magyaródy Szabolcs
      42 Juanita Dr.,
      Hamilton, ON,
      L9C 2G3, Canada
      http://www.hungarianhistory.com
      Tel: 905-389-5007
      Fax: 905-389-0248
      E-posta: corvinus@mountaincable.net
Magyaródy Szabolcs
cikk küldése | nyomtatási verzió

Magyarország

MAGYAR EMLÉKEKÉRT A VILÁGBAN
PÁSZTÓ

      A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület /MEVE/ 2001-ben alakult a világban fellelhető magyar emlékhelyek felkutatása, bemutatása és megjelölése céljából. E civil szervezet gazdag programját a honlapon találjuk: http://www.mka.hu/meve/ néven.
      
      Október 1. és 10. között az észak-magyarországi Pásztón Rákóczi és kuruc emlékek Európában címmel szerveznek kiállítást a Pásztói Napok keretében.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Németország

FRANKFURT
BÉKE-DÍJ ESTERHÁZY PÉTERNEK
KÖNYVVÁSÁR

      Október 6-án megnyitja kapuit az 56. Frankfurti Könyvvásár. A világ legnagyobb könyves seregszemléjére háromszázezer látogatót várnak. Az ünnepélyes megnyitón a díszvendég, a Nobel-díjas Nagib Machfus köszönti Frankfurti Könyvvásár résztvevőit. A nemzetközi könyvvásár kiemelt eseménye lesz, hogy október 10–én átadják a Német Könyvkereskedők Egyesülete Béke-díját Esterházy Péternek a Majna-parti városban. Béke-díjat, amelyet szakmai körökben az irodalmi Nobel-díjat követő legrangosabb nemzetközi kitüntetésnek tartanak rendkívül ünnepélyes keretek között, valószínűleg a német államfő és a kancellár, valamint a német és az európai művészeti élet nagyjainak jelenlétében a Paulskirchében adják majd át.
      A Béke-díjat 1950-ben alapították, a 20. század második felének legnagyobb alkotóit, illetőleg művész-politikusait, közéleti személyiségeit jutalmazták eddig e díjjal, a tavalyi kitüntetett Susan Sontag amerikai közíró volt.
      Ez év nyarán éppen csak bejelentették Esterházy Péter Béke-díját júniusban, amikor evvel egy időben már Darvasi Lászlónak adták át a tekintélyes Brücke Berlin irodalmi díjat A könnymutaványosok legendája című könyvéért. Az elismeréssel a kelet- és délkelet-európai alkotók munkáit jutalmazzák tavaly óta. Darvasit Günther Grass Nobel-díjas német író méltatta Berlin politikai, gazdasági és kulturális elit színe-java előtt. A magyar írók mernek óriási témákhoz, történelmi fordulópontokhoz nyúlni irodalmi nyelven – mondta Grass. A német írófejedelem megvallotta, hogy rabul ejtette a magyar irodalom, mely vonzódás a Déry Tiborral kötött barátságából fakad.
cikk küldése | nyomtatási verzió

Amerikai Egyesült Államok

ILLINOIS
NORRIDGE

      2004. október 16-án, szombaton este 6 órakor ünnepi bankett a Norridge-i Magyar Református Egyház fennállásának 90. évfordulója tiszteletére a Szent István Király-templom Mindszenty termében.
cikk küldése | nyomtatási verzió

ILLINOIS
CHICAGÓ

      Október 17-én vasárnap félötkor a Táncház Együttes koncertje a Paprikash étteremben.
      Október 24-én vasárnap délelőtt 11:30-kor az 1956-os forradalomról tartott ünnepi megemlékezés szónoka Gera Mátyás lesz a Szent István Király-templomban.
      Szent István Király templom. 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL, 60622. Tel:(773)486-1896. website:http://www.stephenchurch.org
      Paprikash Restaurant 5210 W. Diversey Ave. Chicago, IL, 60639. Tel:(773)-736-4949, website: www.PaprikashRestaurant.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

CHICAGÓ
CHICAGÓI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL

      Kontrol, Nimród Antal 2003-ban készült filmje október 13-án este 8:45-kor kerül bemutatásra az AMC River East (322 E. Illinois), majd október 16-án szombaton a Landmark Century moziban (2828 N. Clark St.) lesz látható. Fliegauf Benedek 2004-ben készült filmjét, a „Dealer”t október 15-én pénteken este 9:30-kor a Landmark Centuryben, október 17 vasárnap du. 3:30-kor és hétfőn este 8:30-kor az AMC River East moziban adják. Szabó István Apa című 1966-ban készült filmjét október 9-én szombaton este 6:45-kor vetítik a Landmark Century filmszínházban. Érdeklődni lehet a fesztiválirodánál a (312) 425-9400 telefonszámon.
cikk küldése | nyomtatási verzió

SARASOTA
AMERIKAI MAGYAR ORVOSSZÖVETSÉG
FLORIDA

      Az Amerikai Magyar Orvosszövetség évi rendes, CME pontokat is biztosító 36. tudományos konferenciáját október 24. és október 29. között rendezik Sarasota, Floridában.
      Az évi konferenciáról hírek a www.hmaa.org honlapon.
      The Helmsley Sandcastle Hotel
      1540 Ben Franklin Drive, Lido Beach
      Sarasota, FL 34236
      Tel: 941/388-2181 Fax: 941/388-2655
cikk küldése | nyomtatási verzió

NEW ORLEANS
DEÁK ISTVÁN ELŐADÁSA
LOUISIANA

      A cionista mozgalom magyar származású alapítója, Theodor Herzl halálának 100. évfordulóján a Center Austria, University of New Orleans, a Program for Jewish Studies, Tulane University, az Osztrák Kulturális Fórum, New York, a Jewish Community Center, New Orleans és a Louisianai Magyar Tiszteletbeli Konzulátus közös szervezésében szimpóziumot tartanak 2004. október 3. és 4. között.
      2004. október 4-én este 7 órakor a Tulane University 306 Jones Hall termében
      Herzl és az antiszemitizmus Közép Európában címmel Deák István, a Columbia Egyetem professzora tart előadást.
cikk küldése | nyomtatási verzió

NEW ORLEANS
GERGŐ KATALIN KIÁLLÍTÁSA
LOUISIANA

      Gergő Katalin magyar származású festőművésznő kiállítása a New Orleans-i Festészeti Akadémián az Art for Art’s Sake keretében nyílik meg.
      Az olaj és vízfestményeket bemutató kiállítás az Akadémia termeiben látható. Megnyitó október 2-án este 6 órakor.
      
      New Orleans Academy of Fine Arts
      5256 Magazine Street, New Orleans, LA 70115
      Tel: (504) 899-8111.
cikk küldése | nyomtatási verzió

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE
FELLEGI ÁDÁM KONCERTJE

      Október 5-én, kedden, déli 12 órakor Fellegi Ádám, kortárs magyar zongoraművész ad koncertet a City University of New York, Graduate Center Elebash Recital Halljában (365 Fifth Avenue, 34th Street sarok). A programon szereplő mű: Beethoven IX. szimfóniája (Liszt zongoraátirata). A belépés díjtalan.
      Info:(212) 750-4450
cikk küldése | nyomtatási verzió

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE
SCHENECTADY MAGYAR ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET
OPERETTEST

      2004. október 7-én, csütörtök este 7:30 kezdettel a Magyar Házban a Komáromi Magyar Színház énekesei: Svrcsek Anita, Boráros Imre, Petrécs Anna, Derzsi György és Érsek Rudolf lépnek fel.
      933 Pleasant Street, Schenectady, NY
      Információ: Várady Éva (518) 283-2503.
cikk küldése | nyomtatási verzió

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE
BOZÓKI ANDRÁS ELŐADÁSA
COLUMBIA EGYETEM

      A Columbia Egyetem Kelet-Közép Európai Kutatások Intézetének szervezésében Bozóki András, politológus, az ELTE professzora tart előadást 15 hosszú év és a magyar demokratizálódás tanulságai Kelet Közép Európában címmel 2004 október 4-én déli 12 és 1 óra között.
      
      Columbia Egyetem
      East Central European Center
      1501 International Affairs Building
      420 West 118th Street
      New York, NY 10027
      Tel: 212-854-4008
cikk küldése | nyomtatási verzió

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE
KERTÉSZ IMRE ELŐADÁSA
COLUMBIA EGYETEM

      Október 21-én a Columbia Egyetem Kelet-Közép Európai Kutatások és a Harriman Intézet közös szervezésében Kertész Imre Nobel-díjas magyar íróval való beszélgetésre kerül sor.
      
      Információ és helyfoglalás:
      Alla Rachkov (212)-854-6213 vagy E-posta: ar2052@columbia.edu
cikk küldése | nyomtatási verzió

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE
FALUDY GYÖRGY ESTJE
FÉSZEK KLUB

      Az évadnyitó előadásra 2004. október 6-án szerdán este 7:30-kor kerül sor.
      A 35. évad első vendége Faludy György.
      Az első Fészek évad legelső összejövetelén, 1970-ben Faludy György volt az előadó az Abbey Victoria szálló gyönyörű termében. Aztán évenként legalább egyszer hallhattuk színes, élvezetes előadásait. New Yorkban a Columbián tanított három éven át, majd Torontóba költözött, de hűséges maradt a Fészekhez. Minden Faludy-est nagy esemény volt. A kétszer is emigráns életre kényszerült költő 1989 óta újra Magyarországon él Kossuth-díj (és sok egyéb kitüntetés) tulajdonosaként.
      Hazatérése óta, tizennégy év át csak filmen volt Faludy-est a Fészekben. Most újra ott lesz személyesen a 94 éves költőfejedelem.
      344 East 69 New York, New York 10021
      Info: (201) 886-2512
Krencsey Marianne
cikk küldése | nyomtatási verzió

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE
MAGYAR HÁZ

      MESEMONDÁS
      Október 9-én, szombaton este 7:00-kor New York-i Cserkészkörzet szervezésében Berecz András mesemondó, népdalénekes, néprajzkutató „Mese az Igazságról” című előadása lesz.
      
      
      MAGYAR NYELVOKTATÁS
      A Magyar Ház őszi programjában magyar intenzív nyelvtanulás. További információ a honlapon.
      213 East 82nd Street, NYC
      http://magyarhaz.org
cikk küldése | nyomtatási verzió

NEW BRUNSWICK
VÉGVÁRI VAZUL ELŐADÁSA

      A New Brunswicki Szent László egyházközség és cserkészek szervezésében,
      október 3-án, délelőtt fél tizenegykor a magyar mise után, Végvári Vazul költő, ferences pap, az Esztergomi Kollégium Hídfő c. lapjának főszerkesztője, cserkésztiszt, a Szent László egyházközség 1961-1973 közötti káplánja magyarországi élménybeszámolót és irodalmi előadást tart. Bemutatja legújabb verses kötetét, mely Felizzik a kedvünk, belekap a szél címmel nemrég jelent meg.
      Vazul atya 1997. április óta visszatelepedett Magyarországra.
      215 Somerset Street, New Brunswick, NJ
cikk küldése | nyomtatási verzió

TEXAS
ÚJ TISZTELETBELI KONZUL
HOUSTON

      Új tiszteletbeli magyar konzult neveztek ki Houstonban Phillip A. Aronoff texasi üzletember, a Stone Net Company alapítója személyében.
      www.jewsforbush.org
      www.huembwas.org
cikk küldése | nyomtatási verzió

WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE
MAGYAR NYELVOKTATÁS

      Kossuth Ház őszi programjában magyar intenzív nyelvtanulás. További információ: a honlapon: http://www.hungarianamerica.com/language/
cikk küldése | nyomtatási verzió

WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE
MAGYAR KÖNYVNAPOK

      Október 30–án és 31-én a Bethesda Női Klubban magyar könyveket gyűjtenek az idei Karácsonyi Vásárra. A bevételt jótékonysági célokra a cserkészeknek adják.
      Telefon: G. Horchler (202) 707-9110 vagy E-posta: ghor@loc.gov
cikk küldése | nyomtatási verzió

Könyv

TÖRÖK BÁLINT: FARKAS ESZ MEG, MEDVE ESZ MEG

      Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Basel-Budapest) kiadásában megjelent kötet Szent-Iványi Domokos és a Magyar Függetlenségi Mozgalom történetét örökíti meg.
      A cím Ady Endre "Kurucok így beszélnek..." című versét idézi. A második világháború idején a magyarok legjobbjai úgy küzdöttek, mint a kurucok, " két pogány közt, egy hazáért".
      Szent-Iványi Domokos a Magyar Függetlenségi Mozgalom egyik vezetője, szervezője, harcosa volt. Szent-Iványi történelmi jelentőséggel bíró műve a Csonka-Magyarország külpolitikája 1919-1944, Török jelenlegi könyvéhez is alapul szolgált. Szent-Iványi munkásságát C. A. Macartney történész az October fifteenth. A History of Modern Hungary 1929-1945 című tanulmányában elemzi.
      Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Basel-Budapest) kiadásában megjelent tanulmányt gazdag jegyzetgyűjtemény, bibliográfia, kronológia és képsorozat egészíti ki. A Szabadegyetem három évtized alatt számos kiváló nyugati és kárpát-medencei szerzőt jelentetett meg, így Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Bibó István, Hamvas Béla, s egyházi vezetők, mint Ordass Lajos, Ravasz László, Pap László, és kisebbségi sorssal foglalkozó írók, mint Peéry Rezső, Janics Kálmán írásai kerültek kiadásra.
Papp László
cikk küldése | nyomtatási verzió

KIESELBACH TAMÁS
MODERN MAGYAR FESTÉSZET 1919-1964
MODERN MAGYAR FESTÉSZET 1892-1919

      A modern magyar festészet remekműveit bemutató hatalmas összefoglaló munka második kötete is megjelent. Az első rész 2004-ben elnyerte a Szép Magyar Könyv-díjat. A napokban megjelent A Modern Magyar Festészet 1919-1964 kötet a hazai piktúra egyik legizgalmasabb, leggazdagabb korszakát mutatja be sajátos szerkesztésben, világviszonylatban páratlanul gazdag képanyaggal. Kieselbach Tamás, a könyv szerkesztője, neves műgyűjtő, műkereskedő és művészettörténész a több mint 1500 kiváló minőségű, színes reprodukciót 70 múzeum, s közel 180 jelentős magángyűjtemény áttanulmányozása után válogatta ki. A kötetben látható alkotások nagy része most először kerül a közönség elé, így publikálásuk a felfedezés erejével hat minden művészetkedvelőre.
      A több mint öt éves előkészítő munka eredményeként létrejött összefoglalás - a 2003-ban megjelent első résszel együtt - a Modern Magyar Festészet történetének teljes áttekintését adja. A nagy rálátásról és finom arányérzékről tanúskodó válogatás révén a könyv minden bizonnyal évtizedekig meghatározza majd a témáról való gondolkodást.
      A kötet elején neves művészettörténészek tanulmányai segítik a tájékozódást, bemutatva az egyes irányzatokat, iskolákat és mozgalmakat, felvázolva a legjelentősebb festőegyéniségek kiemelkedő munkásságát.
      Az angol nyelven is megjelenő kötetek megteremtik a lehetőségét annak, hogy a magyar kultúra más területeihez - a filmhez, fotóhoz, zenéhez és irodalomhoz - hasonlóan végre a festészet is kivívja megérdemelt rangját a világban.
      
      Az első kötet ismertetése és az aukciók ideje megtalálható a galéria weboldalán:
      http://www.kieselbach.hu/cgi-bin/kieselbach.cgi?MENUID=EBOOK&EBOOKID=1
      
      A kötetek megvásárolhatók a Kieselbach Galériában:
      H-1055 Budapest, Szt. István krt. 5
      Tel: +36 1 269 3148, +36 1 269 3149
      Fax: +36 1 269 2219
      www.kieselbach.hu
      E-posta:galery@kieselbach.hu
cikk küldése | nyomtatási verzió

Internet

1956-OS SZOBOR BUDAPESTEN

      http://www.magyarstudiesofamerica.org/szobor.htm
cikk küldése | nyomtatási verzió

MINDEN MAGYAR TELEPÜLÉS

      A honlap minden magyarországi település számára nemzetközi idegenforgalmi bemutatkozásra ad lehetőséget, több mint tizenkétezer fényképpel magyar, angol, német, olasz, francia és spanyol nyelven.
      www.hungariantravelinfo.hu, vagy www.szeporszag.hu, www.touristinform.hu , www.beaupais.hu , www.terrahermosa.hu, ..... www.europetop100.com
cikk küldése | nyomtatási verzió

MAGYARORSZÁGI KULTURÁLIS PROGRAMOK

      Budapesti Őszi Fesztivál október 15-24.
      http://www.kultura.hu/nkom/
cikk küldése | nyomtatási verzió

MEGSZÜNT A VILÁGRÁDIÓ

      A magyar VilagRadio.hu és Vilagteve.hu 2004. szeptember 1-jétől.
      A hallgatók, nézők döntő többségétől valamint a partner rádió és televízió adóktól kapott támogatások alacsony szintje nem tette lehetővé, hogy szolgáltatást folytassák.
cikk küldése | nyomtatási verzió

CD

STEFANIA DE KENESSEY
NEVER BROKEN

      A Chicagóban élő, magyar származású zeneszerzőnő új zenei albuma, a Never Broken, nemrég került kiadásra. Stefania alapítója és művészeti vezetője a The Derriere Guard komolyzenei együttesnek.
      
      További információ:
      Stefania de Kenessey
      DG Productions
      27 West 67th Street, Studio 1FW
      New York NY 10023 USA
      E-posta: dekeness@att.net
cikk küldése | nyomtatási verzió

Obitus

CSEH TIBOR

      79 éves korában elhunyt Cseh Tibor a budapesti Műegyetemen végzett vegyészmérnök. Életének nagy részét a magyar irodalom olvasása és az írás töltötte ki. Erdély és a Székelyföld iránt érzett rajongása és aggódása volt minden írásának témája. Brazíliai tartózkodása alatt a Sao Paulo-i Könyves Kálmán Szabadegyetemnek dékánja, s a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség vezetője volt. Hamvait hazaszállítják szülőfalujába, Alsócsernátonba.
cikk küldése | nyomtatási verzió

MARTON ILONA

      Washington külvárosában elhunyt Marton Ilona, aki férjével, Marton Endrével a világháború után és 1956-ban amerikai hírügynökségeket tudósított a magyarországi eseményekről.
      Az újságíró házaspár a népbírósági tárgyalásokról és a Mindszenty József prímás elleni perről készített tudósításaival szerzett hírnevet. 1955-ben kémkedés és népellenes összeesküvés hamis vádjával mindkettőjüket börtönbüntetésre ítélték.
      Az Egyesült Államokba érkezésük első napján, 1957-ben a Marton-házaspárt a szakmai körökben rendkívül nívósnak számító George Polk-díjjal tüntették ki. Dulles külügyminiszter személyesen méltatta szerepüket a szabad világ tájékoztatásában.
cikk küldése | nyomtatási verzió

ILLYÉS KINGA

      A Széchenyi-díjas előadóművész hatvannégy éves korában hunyt el. A marosvásárhelyi színház tagja volt, majd tanított az erdélyi Színművészeti Egyetemen. Önálló programokkal járta Erdély, Magyarország és a nyugati világ magyar településeit. Több lemezen és CD-n mutatta be programjait, pl. Fagyöngy, Útravaló, Arany János balladái, stb.
      http://www.gyoriszalon.hu/hetnap/index.php?t=illyeskinga.html
      http://www.dntcj.ro/muvelodes/98ja18.htm
cikk küldése | nyomtatási verzió

© Nyugati Hírlevél - 2004